Kleiton e Kledir (2 albums)

Artist Title Format Released Rating Duration
Kleiton e KledirKleiton & KledirCD1980not rated34:44
Kleiton e KledirKleiton e KledirCD1983not rated39:43