Bach, Robert Köbler
Orgelwerke auf Silbermann-Orgeln CD11

Robert Köbler - Orgelwerke auf Silbermann-Orgeln CD11

  • Release date: 1965
  • Genre: Organ
  • Format: CD
  • Category: classical
  • Duration: 1:19:19
  • not rated
  • Added December 19, 2006
  • Played December 19, 2006

Tracks

1. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 553not rated2:50
2. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 553not rated1:27
3. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 554not rated1:55
4. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 554not rated2:07
5. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 555not rated2:10
6. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 555not rated2:30
7. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 556not rated1:18
8. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 556not rated1:39
9. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 557not rated1:39
10. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 557not rated2:11
11. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 558not rated1:39
12. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 558not rated2:46
13. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 559not rated1:20
14. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 559not rated1:43
15. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 560not rated1:48
16. Acht kleine Praeludien und Fugen BWV 560not rated2:19
17. Fantasie G-Dur VWV 572not rated9:04
18. Allaberve D-Dur BWV 589not rated5:43
19. Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537not rated5:15
20. Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537not rated4:04
21. Praeludium und Fuge e-Moll BWV 533not rated2:30
22. Praeludium und Fuge e-Moll BWV 533not rated2:41
23. Fuge c-Moll BWV 575not rated4:27
24. Fuge g-Moll BWV 578not rated4:22
25. Praeludium und Fuge a-Moll BWV 543not rated3:17
26. Praeludium und Fuge a-Moll BWV 543not rated6:24
1:19:19

Social info