Τετράγωνο 19
Οξυκέμια

Τετράγωνο 19 - Οξυκέμια

  • Release date: 1996
  • Genre: Electronic/Techno
  • Format: LP
  • Category: electronic
  • Duration: 41:56
  • *** 1/2
  • Added January 5, 2014
  • Rated January 5, 2014

Tracks

1. Ινόσιναnot rated7:57
2. Μοσφαίραnot rated7:11
3. Σκιπnot rated6:51
4. Οξυκέμιαnot rated6:33
5. Νόρμαnot rated8:15
6. Πλάστικαμnot rated5:09
41:56

Social info