Various artists
Ancient Classics of Ming Dynasty: 1368 -1644 AD (Dong Ting Q

Various artists - Ancient Classics of Ming Dynasty: 1368 -1644 AD (Dong Ting Q

  • Release date: 1998
  • Genre: Folk/Chinese Folk
  • Format: MP3
  • Duration: 1:00:34
  • not rated
  • Added June 27, 2015

Tracks

1. Dong Ting Qiu Si - Autumn Reflections By the Dongting Lakenot rated4:14
2. Various - The Sunny Spring (Yang Chun) - Wu Jingluenot rated7:00
3. Various - Fishing Tune (Yu Ge Diao) - Jiang Jiaqiangnot rated2:14
4. Various - The Grievance of Lady Xiang (Xiang Fei Yuan) - Wu Wenguangnot rated2:29
5. Various - At the Dressing Table (Bang Zhuang Tai) - Zhang Weiliangnot rated4:31
6. Various - Orchid (Pei Lan) - Yu Shaozenot rated8:08
7. Various - Chao Yuan Song (Chao Yuan Ge) - China Central Folk Music Orcnot rated4:15
8. Various - Crows Croaking At Night (Wu Ye Ti) - Wu Wenguangnot rated5:58
9. Various - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) - Pu Xuezhainot rated2:14
10. Various - Story of Pipa: Eating Chaff (Pi Pa Ji: Qi Kang) - Li Qianyinnot rated3:33
11. Various - Tale of Washing Dress: Encirclement (Huan Sha Ji: Da Wei) -not rated3:44
12. Various - Tale of Emerald Hairpin: Overtones (Yu Zan Ji: Qin Tiao) - Ynot rated6:55
13. Various - Wuxiake Muqam: The First Dastan Interlude (Wu Xia Ke Mu Ka Mnot rated5:19
1:00:34

Social info